Thiết bị đóng cắt LS

Rơ le bảo vệ

Tụ bù hạ thế

Điều khiển tụ bù

ATS - Bộ đổi nguồn tự động

Thiết bị tự động hóa

Dây điện

Phụ kiện

thông tin liên hệ
Hotline
- (024) 39.726.966

Mikro

Tụ bù Mikro MMS-445020KT 20kVAr
Tụ bù Mikro MMS-445020KT 20kVAr
Tụ bù Mikro MKC-445500KT 50kVAr
Tụ bù Mikro MKC-445500KT 50kVAr
Tụ bù Mikro MMB-445050KT 50kVAr
Tụ bù Mikro MMB-445050KT 50kVAr
Tụ bù Mikro MMB-445040KT 40kVAr
Tụ bù Mikro MMB-445040KT 40kVAr