Thiết bị đóng cắt LS

Rơ le bảo vệ

Tụ bù hạ thế

Điều khiển tụ bù

ATS - Bộ đổi nguồn tự động

Thiết bị tự động hóa

Dây điện

Phụ kiện

thông tin liên hệ
Hotline
- (024) 39.726.966

Shizuki

Tụ bù Shizuki RF-T41550 50kVAr
Tụ bù Shizuki RF-T41550 50kVAr
Tụ bù Shizuki RF-T41530 30kVAr
Tụ bù Shizuki RF-T41530 30kVAr
Tụ bù Shizuki RF-T41525 25kVAr
Tụ bù Shizuki RF-T41525 25kVAr
Tụ bù Shizuki RF-T41540 40kVAr
Tụ bù Shizuki RF-T41540 40kVAr