Thiết bị đóng cắt LS

Rơ le bảo vệ

Tụ bù hạ thế

Điều khiển tụ bù

ATS - Bộ đổi nguồn tự động

Thiết bị tự động hóa

Dây điện

Phụ kiện

thông tin liên hệ
Hotline
- (024) 39.726.966

Mikro

Bộ điều khiển tụ bù Mikro 6 cấp PFR60-415-50
Bộ điều khiển tụ bù Mikro 6 cấp PFR60-41...
Bộ chuyển đổi nguồn Mikro MPC100
Bộ chuyển đổi nguồn Mikro MPC100
Bộ điều khiển tụ bù Mikro 12 cấp PFRLCD120P1-230-50
Bộ điều khiển tụ bù Mikro 12 cấp PFRLCD1...
Bộ điều khiển tụ bù Mikro 8 cấp PFRLCD80P1-230-50
Bộ điều khiển tụ bù Mikro 8 cấp PFRLCD80...
Bộ điều khiển tụ bù Mikro 14 cấp PFR140-415-50
Bộ điều khiển tụ bù Mikro 14 cấp PFR140-...